Innkalling til årsmøte i Eggedal Idrettslag 2024

Styret i Eggedal Idrettslag inviterer herved til årsmøte; Tirsdag 19. mars 2024 kl. 18.00, på klubbhuset.

Forslag og saker som ønskes å tas opp bes sendes styret på epost; eggedalil@gmail.com senest 14 dager før årsmøte.

Påmelding sammen med søknad om kulturmidler sendes til styret på epost; eggedalil@gmail.com innen en uke før årsmøte.

Revidert saksliste blir tilgjengeliggjort en uke før årsmøte.

Saksliste Årsmøte Eggedal Idrettslag:

  • Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter.
  • Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  • Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og to representanter til underskrift av protokoll.
  • Sak 4: Årsmelding fra gruppene.
  • Sak 5: Årsmelding fra Eggedal Idrettslag.
  • Sak 6: Regnskap for Eggedal Idrettslag.
  • Sak 7: Budsjett 2024.
  • Sak 8: Innkomne saker.
  • Sak 9. Valg.

Vedlegg:

Regnskap 2023

Forklaring og summeringsposter regnskap 2023

Budsjett 2024

 

Vel møtt!

Mvh

Styret Eggedal Idrettslag

v/ leder Guro S. Kolbjørnsrud